NCRV

Accepteer de sociale media cookies om de inhoud van onze website te delen via social media.

De NCRV (Nederlandse Christelijke Radio-Vereniging) is een publieke omroep. De organisatie is in 1924 opgericht en daarmee een van de oudste publieke omroepen van Nederland. Man bijt hond is één van de meest succesvolle progamma's van de omroep.
 

NCRV programma's

De NCRV maakt o.a. de volgende televisie programma's: De Rijdende Rechter, Een tegen 100, Recht in de Regio, Dokument, Altijd Wat, BabyboomDebat op 2, DNZ Onbekend, De BZT Show, Generatie 2010, Mixed up, Willem Wever en Spangas.

De NCRV maakt o.a. de volgende radio programma's: Cappucino, Knooppunt Kranenbarg, Stand.nl, Music Matters, Lunch!, Casa Luna, Amoroso, Bring it on!, Schepper & Co,
 

NCRV Website

Bekijk ook de website van de NCRV: www.ncrv.nl
 

Samen op de wereld

De NCRV zet zich in voor een samenleving waarin mensen betrokken zijn bij elkaar. Dat is verankerd in onze protestants-christelijke traditie, van waaruit we ons richten op verdraagzaamheid en de zorg voor elkaar.

Onze programma’s onderscheiden zich door het menselijke verhaal. We brengen naar voren wat mensen beweegt en wat ze samenbrengt. We laten eerlijke en indringende verhalen horen en tonen hoe mensen leven en met elkaar omgaan. Menselijke thema’s, levensbeschouwing en discussie zijn de speerpunten van onze programmering. We nodigen iedereen uit om een eigen geluid en mening te laten horen.

Het is niet zo dat wij de oplossing voor een ideale maatschappij in onze achterzak hebben. We laten zien wat wij belangrijk vinden en dragen op deze manier bij aan een tolerantere samenleving.

Een tolerante samenleving is een krachtige samenleving. Vanuit die overtuiging zijn we bij de NCRV aan het werk. We zijn de vrijblijvendheid voorbij en dragen wezenlijk bij aan deze samenleving. We zijn Samen op de wereld.